ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่วงตี้

  • ฝ่ายขาย :
  • 134/71-72 ซอยเรวดี 46/3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • โทร.02-9696285-6 แฟ็กซ์ 02-9696286
  • ฝ่ายผลิต :
  • 5/5 ถ.มีโชคชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
  • โทร. 043-524288 แฟ็กช์. 043-524600
  • Email : kuangtijfood@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อ