ปลาหมึกอบแห้ง
  • ชื่อ : ปลาหมึกอบแห้ง
  • ชื่อ : Dried Squid
  • น้ำหนัก : 50 กรัม

Related Products