ปลากระป๋อง
  • ชื่อ : ปลากระป๋อง
  • ชื่อ : Tinned Fish
  • น้ำหนัก : 185 กรัม / 500 กรัม
  • บรรจุ : กระป๋อง / ถุง

Related Products