ขาหมูพะโล้
  • ชื่อ : ขาหมูพะโล้
  • ชื่อ : Pork Stewed in the Gravy
  • น้ำหนัก : 500 กรัม

Related Products